Nordkoster är den näst största av öarna inom Kosterarkipelagen och en av de mest solsäkra platserna i hela Sverige. Nord- och Sydkoster skiljer sig åt både i storlek och geografi.

 

Nordkoster, där du finner Hildas Hus, är en vandringsö och består till stora delar av vildmark med klippor, vita stränder, laguner, klapperstensfält, strandängar och skogsmark. Baden på västsidan i det salta vattnet är rent och friskt, här frasar det om tången!  Här kan du vandra över klippor och blommande strandängar. Luften är ren, sikten är fri. Geologin av gnejs och granit har inslag av svart diabas.  Floran och faunan är artrik.  

 


Ängsmark på Koster
 

Sydkoster är också oerhört vackert men mer böljande och flackt. På Syd som är dubbelt så stort till ytan är det lämpligt att hyra cykel för att ta sig runt till de olika fiskelägena. Man kan stanna till vid ett café eller en restaurang. Där finns också fina vandringsleder.


Många konstnärer har funnit sig till rätta på Kosteröarna, kanske tack vare det unika ljuset.  Några konstnärer som tillbringat lång tid på Kosteröarna är Jörgen Byström, Lena Cronqvist, Inge Schöler och Per Thorlin. På Nordkoster finns Ateljé Nordkoster som drivs av en av Sveriges bästa gallerister. Öppet för besökare på anvisade tider. Per Thorlins atelje kan också besökas efter överenskommelse med stor behållning. Anita Thorlin är också konstnär. Hon målar starka kvinnobilder och säljer även sina underbara handtryckta dukar. Lotsvägen 50 (mitt emot lotsutkiken). För besök ring: 0526-20197 el. 0733-705426

 


Målning av Jörgen Byström